Motohelp.pl Księgarnia motoryzacyjna

Zaloguj się|Zarejestruj się

wydawnictwa

Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE

LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE

Wydawnictwo: TROTON
Autor Grażyna Sobierajska, Zbigniew Neuman

Dostępna ilość: Wskaźnik dostępności

Cena: Produkt archiwalny
Poleć nas na: znajdź nas na blip znajdź nas na twitterze
KSIĄŻKA LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE 
Techniki i technologie lakierowania. Materiały lakiernicze. Lakierowanie renowacyjne. Wprowadzenie do lakiernictwa samochodowego. Nowoczesna produkcja pojazdów. Podstawowe materiały i procesy renowacyjne. Schemat technologii renowacyjnego lakierowania nadwozi. Dobór kolorów lakierów renowacyjnych. Techniki cieniowania naprawczego. Kolejność lakierowania. Lakierownie wyrobów z tworzyw sztucznych. Wady powłok lakierowych. Podstawowe badania jakości powłok lakierowych. Konserwacja powłoki lakierowej. Zabezpieczenie antykorozyjne samochodu osobowego. Techniki paralakiernicze. Urządzenia i przyrządy do lakierowania. Pistolety natryskowe. Narzędzia i materiały do obróbki ściernej. Urządzenia do suszenia powłoki lakierowej. Urządzenia do mieszania lakierów (mieszalniki). Materiały nielakiernicze i niemetalowe.
 
Od Autorów: 
Autorzy niezmiennie proszą o wszelkie uwagi na temat książki i innych potrzeb czytelników w celu przygotowania kolejnych wydawnictw dotyczących dziedziny lakiernictwa samochodowego. Prosimy o sprawdzenie ważności podanych norm i przepisów, które obecnie są bardzo szybko zastępowane lub zmieniane, z uwagi na dopasowanie prawa krajowego do wymogów prawa Unii Europejskiej.
Autor: Grażyna Sobierajska, Zbigniew Neuman
 
Fragment książki:
Renowacja powłoki lakierowej to: wytworzenie nowego pokrycia lakierowego lib nowej powłoki nawierzchniowej na całej powierzchni przedmiotu lub obiektu w celu uzyskania pierwotnego lub nowego efektu dekoracyjnego lub ochronnego pokrycia (powłoki) lakierowego.
 
Odnowienia lakieru na nadwoziu pojazdu (samochodu osobowego, ciężarowego, autobusu, motocykla) dokonuje się przeważnie z powodu jego uszkodzenia w wypadku drogowym (wymagającym przed lakierowaniem naprawy blacharskiej pojazdu);a wmniejszym stopniu z powodu zwykłego zużycia, które częściej dotyczy pojazdów szynowych i samojezdnych maszyn roboczych.
 
Karoserie i używane części z istniejącym lakierem mogą być użyte do ponownego lakierowania, gdy uszkodzonypoprzedni lakier da się odnowić technicznie (i wizualnie). 
Zadanie to jest znacznie trudniejsze, gdy mamy do czynienia z częścią nadwozia lub tylko poszczególnymi jego elementami podlegającymi lakierowaniu. 
Renowacja powłok jest więc zadaniem trudnym, a szczególnie trudnym, gdy chodzi o karoserię samochodu osobowego. Efektem końcowym pracy lakiernika winna być powłoka bardzo zbliżona do powłoki uzyskiwanej podczas fabrycznego lakierowania samochodów – zarówno pod względem wyglądu, własności mechanicznych, jak i trwałości w okresie eksploatacji.
 
Renowacja powłok lakierowych odbywa się przeważnie na zmontowanych pojazdach zawierających wiele części wrażliwych na działanie wysokiej temperatury. Dlatego też stosuje się materiały lakiernicze utwardzające się w temperaturze do 80ºC.
 
Lakierowanie renowacyjne auta w zakresie technologii, używanych materiałów i narzędzi odbiega od tego stosowanego w fabryce przy lakierowaniu nowego pojazdu. Natomiast samo lakierowanie w dużej mierze jest sztuką i zależy od wielu cech indywidualnych lakiernika.
 
W finale całego procesu lakierowania renowacyjnego składającego się z przygotowania samochodu do renowacji, doboru materiałów lakierniczych i właściwych warunków ich nanoszenia, lakiernik jest osobą najważniejszą, od której zależy czy samochód będzie wyglądał „jak nowy”.
 
Kup Teraz! Książka na temat lakiernictwa samochodowego - polecamy!

LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE
 
Spis treści:
 
WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ
WSTĘP
 
CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE
 
Rozdział 1. Nazewnictwo
 
Rozdział 2. Techniki i technologie lakierowania
2.1. Techniki nakładania powłok lakierowych
2.2. Technologie lakierowania
 
Rozdiał 3. Materiały lakiernicze
3.1. Materiały stosowane w motoryzacji
3.2. Materiały renowacyjne i ich rynek
 
Rozdział 4. Lakierowanie renowacyjne
4.1. Przyczyny poddawania pojazdów lakierowaniu renowacyjnemu 
4.1.1. Uszkodzenia powłok lakierowanych w zderzeniach drogowych 
4.1.2. Zniszczenia powłoki lakierowej podczas eksploatacji pojazdu 
4.1.3. Moda na kolory i inne przyczyny
4.2. Zakres prac lakiernika
4.3. Naprawa samochodu 
4.3.1. Użytkownik auta staje się kliente warsztatu lakierniczego 
4.3.2. Przymowanie samochodu do naprawy 
4.3.3. Uwagi o wpływie naprawy blacharskiej na jakość procesu lakierowania
4.4. Kosztorys naprawy lakierowej 
4.5. Otoczenia w których pracuje lakiernik (warsztat lakierniczy)
 
CZĘŚĆ II. PRODUKCJA SAMOCHODÓW
 
Rozdział 5. Wprowadzenie do lakiernictwa samochodowego 
5.1. Aby powstal pojazd, trzeba było wymyślic koło
5.2. Mając koło zbudowano pojazd
5.3. Z hipomobilu powstaje automobil
5.4. Krótka historia kształtu nadwozi
5.5. Zdobienia i lakierowanie nadwozi
 
Rozdział 6. Nowoczesna produkcja pojazdów 
6.1.zamienność części, narzędzi oraz ujednolicenie nazewnictwa i oznaczeń 
6.1.1. Normy i jeszcze raz normy 
6.1.2. Klasyfikacja pojazdów 
6.1.3. Wymiary gabarytowe pojazdów 
6.1.4. Masy własne pojazdów 
6.1.5. Oznaczenia pojazdów, cechy identyfikacyjne 
6.1.6. Miejsca, w których producenci pojazdów umieszczaja numery koloru fabrycznie natryśniętych lakierów
6.2. Jakość, jakość i jeszcze raz jakość
6.3. Praca zespołowa
6.4. Ochrona środowiska 
6.4.1."Czyste" procesy produkcyjne 
6.4.2. Ekologiczny produkt
6.5.Przykład wdrożenia zamienności części, pracy zespołowej i ochrona środowiska
 
Rozdział 7. Podstawowe materiały i procesy renowacyjne 
7.1. Materiały – podział ogólny 
7.1.1. Składniki błonotwórcze 
7.1.2. Oleje roślinne 
7.1.3. Żywice syntetyczne 
7.1.4. Spoiwa 
7.1.5. Pigmenty 
7.1.6. Barwniki 
7.1.7. Wypełniacze 
7.1.8. Rozpuszczalniki 
7.1.9. Rozcieńczalniki 
7.1.10. Utwardzacze 
7.1.11. Plastyfikatory 
7.1.12. Farby – grunty, podkłady, lakiery nawierzchniowe oraz szpachle 
7.1.13. Badanie jakości powłok 
7.1.14. Próby techniczne 
7.1.15. Materiały pomocnicze 
7.1.16. Pasty i płyny polerskie 
7.1.17. Materiały ścierne 
7.1.18. Kleje 
7.1.19. Masy uszczelniające izolacyjne
7.2. Podział według parametru schnięcia
7.3. Podział według procesu renowacji 
7.3.1. Szpachlówki 
7.3.2. Podkłady (grunty) 
7.3.3. Lakierowanie nawierzchniowe
 
Rozdział 8. Schemat technologii renowacyjnego lakierowania nadwozi 
8.1. Przygotowanie powierzchni do lakierowania
8.2. Szlifowanie
8.3. Szpachlowanie
8.4. Renowacyjne zabezpieczenia antykorozyjne
8.5. Gruntowanie i podładowanie
8.6. Przykładowa technologia
8.7. Lakierowanie nawierzchniowe renowacyjne – rodzaje 
8.7.1. Powłoki z lakierów proszkowych 
8.7.2. Lakiery wodorozcieńczalne 
8.7.3. Lakiernicze środki pomocnicze 
8.7.4. Lakierowanie Mercedesa „A Class”
8.8. Wykonywanie napisów na pojazdach 
8.8.1. Techniki nanoszenia napisów 
8.8.2. Wykonanie napisu na pojeździe techniką lakierową 
8.8.3. Wykonywanie napisów na opończach ( plandekach) 
8.8.4. Malowanie pasków
 
Rozdział 9. Dobór kolorów lakierów renowacyjnych 
9.1. Podstawowe zagadnienia związane z teorią barwy
9.2. Sposoby klasyfikacji kolorów w wymalowaniach renowacyjnych
9.3. Metody doboru kolorów lakierów
9.4. Rodzaje próbników kolorów
9.5. Odszukiwanie koloru gdy jego opis (numer) jest znany
9.6. Odszukiwanie koloru gdy nie znamy jego oznaczenia
9.7. Podstawowe zasady niuansowania kolorów
9.8. Chroma Flair – magia czy fizyka
 
Rozdział 10. Techniki cieniowania naprawczego 
10.1. Schemat techniki wytrącania różnicy odcieni 
10.1.1. Lakiery pastelowe (niemetalizowane) 
10.1.2. Lakiery metalizowane
10.2. Dobór odcieni lakierów
 
Rozdział 11. Kolejność lakierowania
 
Rozdział 12. Lakierownie wyrobów z tworzyw sztucznych 
12.1. Przygotowanie powierzchni do lakierowania
12.2. Przyczyny występowania wad lakierowych na tworzywach sztucznych
12.3. Dobór lakierów
 
Rozdział 13. Wady powłok lakierowych 
13.1. Utrata przyczepności łuszczenie się powłoki
13.2. Zapylenie (wtrącenia)
13.3. Pęcherzenie powłoki
13.4. Rdza (korozja)
13.5. Spękanie powłoki
13.6. Plamy wodne
13.7. Utrata połysku
13.8. Odgotowanie powłoki
13.9. Zacieki
13.10. Kratery(rybie oczka)
13.11. Wypływanie pigmentów
13.12. Zmatowienie
13.13. Zmiękczenie w rysach szlifierskich
13.14. Słabe krycie
13.15. Podnoszenie się powłoki
13.16. Skórka pomarańczy
13.17. Krwawienie
13.18. Porowatość
13.19. Marszczenie się powłoki
 
Rozdział 14. Podstawowe badania jakości powłok lakierowych 
14.1. Laboratoria
14.2. Zakres i metodyka badań w laboratoriach 
14.2.1. Ocena wyrobu w stanie płynnym 
14.2.2. Ocena powłoki lakierowej
14.3. Przyrządy pomiarowe
14.4. Metody i przyrządy stosowane w lakierniach
14.5. Normalizacja związana z lakiernictwe samochodowym w zakresie napraw 
14.5.1. Sytuacja prawna norm krajowych 
14.5.2. Jak znaleźć właściwą normę 
14.5.3. Kolejność postępowania przy ocenie powłoki i obowiązujące obecnie normy
 
Rozdział 15. 
15.1. Mycie pojazdu
15.2. Konserwacja powłoki lakierowej
15.3. Konserwacja tworzyw sztucznych, gumy, skóry, drewna, i części chromowanych
 
Rozdział 16. Zabezpieczenie antykorozyjne samochodu osobowego 
16.1. Zabezpieczenie podwozia
16.2. Zabezpieczenie profili zamkniętych
16.3. Obręcze kół
16.4. Środki ochronne do pozostałych zespołów samochodowych
 
Rozdział 17. Techniki paralakiernicze
 
CZĘŚĆ IV NARZĘDZIA PRACY
 
Rozdział 18. Urządzenia i przyrządy do lakierowania 
18.1 . Urządzenia natryskowe 
18.1.1. Urządzenia do natrysku pneumatycznego 
18.1.2. Urządzenia do natrysku hydrodynamicznego 
18.1.3. Urządzenia do natrysku elektrostatycznego 
18.1.4. Malowanie farbami proszkowymi 
18.1.5. Metody łączone (kombinowane)
18.2. Pojemniki z aerozolem 
18.2.1. Posługiwanie się pojemnikiem 
18.2.2. Sposoby lakierowania 
18.2.3. Budowa i przechowywanie pojenika
18.3. Pędzle 
18.3.1. Budowa, kształty, przeznaczenie i wielkość 
18.3.2. Malowanie pędzlem 
18.3.3. Konserwacja i przechowywanie pędzli
 
Rozdział 19. Pistolety natryskowe 
19.1. Podział pistoletów natryskowych do lakierowania 
19.1.1. Pistolety lakiernicze pracujące pod ciśnieniem sprężonego powietrza dostarczanego od sprężarki 
19.1.2. Pistolety do natrysku elektrostatycznego
 
Rozdział 20. Praca pistoletem natryskowym 
20.1. Prowadzenie pistoletu
20.2. Lakierowanie dużych powierzchni
20.3. Lakierowanie krawędzi zewnętrznych (wypukłych)
20.4. Lakierowanie krawędzi wewnętrznych
20.5. Wady – efekt złego prowadzenia pistoletu
20.6. Nastawienie pistoletu 
20.6.1. Strumień lakieru 
20.6.2. Kształt strumienia 
20.6.3. Błędy strumienia – skutki na powierzchni lakierowej 
20.6.4. Dobór dyszy 
20.6.5. Zmiana szerokości strumienia podczas pracy 
20.6.6. Praca pistoletem elektrostatycznym
 
Rozdział 21. Narzędzia i materiały do obróbki ściernej 
21.1. Narzędzia ścierne ze spojonym ścierniwem 
21.1.1. Budowa i materiały 
21.1.2. Oznaczenia wyrobów ściernych ziarnistych
21.2. Narzędzia do obróbki ściernej zmechanizowanej 
21.2.1. Elektronarzędzia 
21.2.2. Narzędzia z napędem pneumatycznym 
21.2.3. Stacjonarne taśmowe szlifierki do obróbki ręcznej 
21.2.4. Dobór parametrów pracy 
21.2.5. Dobór i bezpieczne stosowanie narzędzi
21.3. Narzędzia ręczne
21.4. Nowe materiały (narzędzia) ścierne 
21.4.1. Wyroby z włókniny ściernej 
21.4.2. Gąbki z tkanina ścierną
21.5. Obróbka strumieniowo-ścierna 
21.6. Polerowanie
 
Rozdział 22. Urządzenia do suszenia powłoki lakierowej 
22.1. Kabiny lakierniczo- suszące 
22.1.1. Zasada działania kabiny lakierniczo-suszącej 
22.1.2. Budowa kabiny 
22.1.3. Technologiczne zastosowanie kabin 
22.1.4. Przepływ powietrza, jego filtrowanie, a jakość lakierowania
22.2. Promienniki 
22.2.1. Zasada działania i budowa 
22.2.2. Łączenie lamp w zespół 
22.2.3. Ekonomia stosowania 
22.2.4. Uwagi praktyczne
22.3. Grzejniki żarowe, lampy elektryczne 
22.4. Suszarki do bazy wodnej 
22.5. Suszenie elektronami i radioaktywnością
 
Rozdział 23. Sprężarki 
23.1. Podział sprężarek i ich parametry pracy 
23.2. Sprężarki tłokowe 
23.3. Sprężarki śrubowe 
23.4. Sprężone powietrze do celów lakierowych
 
Rozdział 24. Urządzenia do mieszania lakierów (mieszalniki)
 
Rozdział 25. Inne urządzenia pomocnicze 
25.1. Myjki do pistoletów lakierowych 
25.2. Kabiny natryskowe 
25.3. Ramiona 
25.4. Urządzenia odpylające 
25.5. Pozostałe
 
Rozdział 26. Materiały do zabezpieczenia pojazdu podczas lakierowania 
26.1. Papier do okrywania nadwozi 
26.2. Taśma klejąca (samoprzylepna) 
26.3. Pokrowce lakiernicze 
26.4. Taśma podnosząca uszczelki gumowe 
26.5. Taśma do zabezpieczenia szyb wklejonych 
26.6. Inne
 
Rozdział 27. Pomieszczenia do pracy 
27.1. Pomieszczenia do pracy 
27.2. Pomieszczenia do składowania i przygotowania lakierów
 
CZĘŚĆ V. MATERIAŁOZNASTWO NIELAKIERNICZE I NIEMETALOWE
 
Rozdział 28. Materiały nielakiernicze i niemetalowe 
28.1. Powietrze 
28.2. Woda 
28.3. Drewno 
28.4. Guma 
28.5. Szkło 
28.6. Gazy techniczne 
28.7. Szczeliwa 
28.8. Kwasy 
28.9. Paliwa 
28.10. Oleje i smary 
28.11. Kleje 
28.12. Skóra 
28.13. Tkaniny techniczne 
28.14. Tworzywa sztuczne 
28.15. Inne
 
Rozdział 29. Rozpoznawanie materiałów lakierowych i z tworzyw sztucznych
 
CZĘŚĆ VI. BEZPIECZEŃSTWO PRACY, KONTROLA, ŚRODOWISKO
 
Rozdział 30. Prawo pracy i ubezpieczenia pracowników 
30.1. Prawo pracy
30.2. Ubezpieczenie społeczne 
30.2.1. System obecny 
30.2.2. System zreformowany
30.3. Ubezpieczenia od wypadków przy pracy i w drodze do niej
30.4. Inne ubezpieczenia
 
Rozdział 31. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
31.1. Lakiernia i zagrożenia w niej występujące 
31.1.1. Co nazywamy lakiernią? 
31.1.2. Co nam grozi w lakierniach?
31.2. Substancje toksyczne i szkodliwe 
31.2.1. Objawy działania i przeciwdziałanie
31.3. Czynniki pylące 
31.3.1. Objawy działania i przeciwdziałania
31.4. Promieniowanie podczerwone
31.5. Działanie prądu elektrycznego
31.6. Oddziaływanie narzędzi pneumatycznych
31.7. Działanie substancji żrących
31.8. Ochrona indywidualna przed nadmiernym działaniem czynników szkodliwych 
31.8.1. Sprzęt ochrony indywidualnej 
31.8.2. Odzież i obuwie ochronne
31.9. Dźwiganie przedmiotów
31.10. Barwy i znaki bezpieczeństwa 
31.10.1. Barwy bezpieczeństwa 
31.10.2. Znaki bezpieczeństwa
 
Rozdział 32. Ochrona przeciwpożarowa w lakierniach
 
Rozdział 33. Eksploatacja urządzeń technicznych 
33.1. Urządzenia poddozorowe
33.2. Dokumentacja maszyny / urządzenia
 
Rozdział 34. Ochrona środowiska 
34.1. Postęp cywilizacyjny a degradacja środowiska naturalnego
34.2. Emisja lotnych substancji organicznych do atmosfery
34.3. Lakiery na bazach wodorozcieńczalnych
34.4. Pistolety HVLP 
34.5. Kabiny lakiernicze 
34.6. Utylizacja zużytych filtrów 
34.7. Zbieranie resztek materiałów lakierowych 
34.8. Oznakowanie produktów chemicznych
 
Rozdział 35. Urzędy sprawujące funkcje nadzorcze 
35.1. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) 
35.2. Państwowa Inspekcja Sanitarna (SANEPID) 
35.3. Urząd Nadzoru Technicznego (UDT) 
35.4. Państwowa Straż Pożarna (PSP) 
35.5. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska (PIOŚ)
35.6. Inne urzędy
 
Rozdział 36. Rzeczoznawcy samochodowi
 
CZĘŚĆ VII. SZKOLENIE LAKIERNIKÓW
 
Rozdział 37. Szkolnictwo zawodowe 
37.1. Szkolnictwo państwowe 
37.2. Szkolnictwo niepaństwowe
 
Rozdział 38. Szkolenie pozaszkolne 
38.1. Wojewódzkie Zakłady Doskonalenia Zawodowego (WZDZ)
38.2. Izby Rzemieślnicze. Cechy 
38.3. Inne placówki oświatowe 
38.4. Przykłady pytań (na egzaminach mistrzowskich) 
38.5. W centrach szkoleniowych producentów lakierów renowacyjnych 
38.5.1. W centrach subregionalnych 
38.5.2. W centrach regionalnych lub krajowych 
38.6. Dokształcenie w firmach produkujących środki transportu
 
DODATKI
 
Dodatek 1. 
D1.1. Słowniczek podstawowych terminów używanych w lakiernictwie 
D1.2. Zamówienie i informacje o Polskich Normach
Dodatek 2. 
D2.1. Przykładowy opis wyrobu lakierniczego 
D2.2. Przykłady oznaczeń wyrobów lakierniczych wg. PKWiU, PCN, SWW, PRODCOM 
D2.3. Systematyczny Wykaz Wyrobów (SWW)
Dodatek 3. 
D3.1. Standardy wtyków szybkozłącza pneumatycznego 
Dodatek 4. 
D4.1. Piktogramy używane w lakiernictwie 
D4.2. BHP – znaki nakazu i zakazu, informacyjne, ostrzegawcze 
D4.3. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
WYKAZ FIRM, których materiały z prospektów reklamowych wykorzystano jako ilustracje
LITERATURA
NOTA O AUTORACH


PODSTAWY LAKIERNICTWA SAMOCHODOWEGO


PODSTAWY LAKIERNICTWA SAMOCHODOWEGO
Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Podręcznik do nauki lakierowania samochodów przygotowany zgodnie z obowiązującym zakresem wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej lakiernikom. Opisano przygotowanie powierzchni do lakierowania, etapy pracy lakiernika, stosowane materiały, typowe wady i błędy lakiernicze, podstawy teorii powstawania barw oraz doboru kolorów, zagadnienia BHP i ochrony środowiska.

STEROWANIE SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM - UKŁADY MOTRONIC


STEROWANIE SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM - UKŁADY MOTRONIC
Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Budowa i działanie elektronicznych systemów sterowania silników o zapłonie iskrowym (benzynowych) Bosch Motronic. Poradnik zawiera podstawy działania układów sterowania poszczególnych rodzajów układów Motronic silników o zapłonie iskrowym (M-Motronic, KE-Motronic, Mono-Motronic, ME-Motronic, MED-Motronic), a także budowę i działanie elementów sterowania i regulacji tych układów.

10
Fantastyczna książka w wyśmienitej cenie!! Polecam wszystkim zainteresowanym
13-08-2008
Ocena
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Książki, instrukcje i poradniki do Alfy Książki, instrukcje i poradniki do Audi Książki, instrukcje i poradniki do BMW Książki, instrukcje i poradniki do Chryslera Książki, instrukcje i poradniki do Citroena Książki, instrukcje i poradniki do Fiata Książki, instrukcje i poradniki do Forda Książki, instrukcje i poradniki do FSO Książki, instrukcje i poradniki do Hondy Książki, instrukcje i poradniki do Hyundai Książki, instrukcje i poradniki do Jeepa Książki, instrukcje i poradniki do Lady Książki, instrukcje i poradniki do samochodów marki Lancia Książki, instrukcje i poradniki do Land Rovera Książki, instrukcje i poradniki do Mazdy Książki, instrukcje i poradniki do Mercedesa Książki, instrukcje i poradniki do Mitsubishi Książki, instrukcje i poradniki do Nissana Książki, instrukcje i poradniki do Opla Książki, instrukcje i poradniki do Peugeota Książki, instrukcje i poradniki do Renault Książki, instrukcje i poradniki do Saaba Książki, instrukcje i poradniki do Seata Książki, instrukcje i poradniki do Skody Książki, instrukcje i poradniki do Suzuki Książki, instrukcje i poradniki do Toyoty Książki, instrukcje i poradniki do Vauxhall Książki, instrukcje i poradniki do Volvo Książki, instrukcje i poradniki do Volkswagena
obsługujemy szybkie e-przelewy Znajdź nas na Allegro.pl Motohelp na Facebooku Znajdź nas na Twitter.com Motohelp na Blip.pl Bądź na bieżąco! Kanał RSS
© MOTOHELP. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Oprogramowanie KQS.store | Realizacja: sucro.pl