Motohelp.pl Księgarnia motoryzacyjna

Zaloguj się|Zarejestruj się

wydawnictwa

Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
ANTENY MIKROFALOWE. TECHNIKA I ŚRODOWISKO

ANTENY MIKROFALOWE. TECHNIKA I ŚRODOWISKO

Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
Autor Roman Kubacki

Dostępna ilość: Wskaźnik dostępności

Realizacja zamówienia: Wysyłka w ciągu 24h

Cena: 45,30 zł53,55 zł
Poleć nas na: znajdź nas na blip znajdź nas na twitterze

ANTENY MIKROFALOWE. TECHNIKA I ŚRODOWISKO   
Anteny mikrofalowe. Charakterystyczne obszary pola promieniowania. Energia elektromagnetyczna. Potencjały wektorowe i pole promieniowania apertury. Synteza charakterystyki promieniowania. Propagacja fal elektromagnetycznych. Prawna ochrona zdrowia ludzi w polach elektromagnetycznych.

Książka poświęcona podstawom teoretycznym, budowie i działaniu anten mikrofalowych z uwzględnieniem wpływu promieniowania elektromagnetycznego na środowisko. Opisano różne rodzaje anten mikrofalowych (m.in. dipol Hertza, liniowa, tubowa, reflektorowa, mikropaskowa, sektorowa, telefonów komórkowych), charakterystyczne obszary pola promieniowania i syntezę charakterystyki promieniowania, propagację fal elektromagnetycznych oraz prawną ochronę zdrowia ludzi w polach elektromagnetycznych, w tym m.in. krajowe dopuszczalne wartości natężenia pól elektromagnetycznych, ochronę przed elektromagnetycznymi polami impulsowymi oraz ochronę zdrowia ludzi w polach elektromagnetycznych w Unii Europejskiej.

Odbiorcy książki:
Pracownicy naukowi i studenci wydziałów elektroniki i telekomunikacji wyższych uczelni technicznych, studenci studiów podyplomowych o kierunku telekomunikacyjnym oraz wszyscy zainteresowani antenami mikrofalowymi i ich wpływem na środowisko.

Spis treści:

Wstęp 9
Wykaz oznaczeń 13

1. Anteny mikrofalowe 15
1.1. Wprowadzenie 15
1.2. Elementarny dipol Hertza 15
1.2.1. Ogólne wyrażenia na pole elementarnego dipola Hertza 15
1.2.2. Pole bliskie elementarnego dipola Hertza 17
1.2.3. Strefa daleka elementarnego dipola Hertza 18
1.3. Anteny liniowe 20
1.3.1. Informacje podstawowe 20
1.3.2. Anteny półfalowe 20
1.3.3. Anteny krótkie 22
1.4. Anteny tubowe 23
1.5. Anteny reflektorowe 25
1.5.1. Specyfika pracy anten reflektorowych 25
1.5.2. Równanie zasięgu radiolokacyjnego 30
1.5.3. Charakterystyka promieniowania radaru 32
1.5.4. Narażenie ludzi na promieniowanie wytwarzane przez radary 35
1.5.5. Anteny linii radiowych 38
1.6. Anteny mikropaskowe 40
1.7. Układy antenowe 43
1.7.1. Opis działania układów antenowych 43
1.7.2. Układy antenowe współfazowe 47
1.7.3. Układy antenowe fazowane 48
1.7.4. Superkierunkowość w układach antenowych 51
1.8. Anteny sektorowe telefonii komórkowej 56
1.8.1. Systemy telefonii komórkowej 56
1.8.2. Specyfika promieniowania w systemach GSM i DCS 57
1.8.3. Specyfika promieniowania w systemie UMTS 61
1.8.4. Bilans mocy w systemie GSM na obszarach wiejskich oraz wzdłuż dróg 62
1.8.5. Specyfikacja elementów toru doprowadzającego 65
1.8.6. Bilans mocy w systemie GSM na obszarach miast 66
1.8.7. Konfiguracja nadawania w systemie DCS 67
1.8.8. Konfiguracja nadawania w systemie UMTS 70
1.8.9. Konfiguracja stacji bazowych w pomieszczeniach zamkniętych 73
1.8.10. Uwarunkowania pomiarów pól elektromagnetycznych anten sektorowych 75
1.9. Anteny telefonów komórkowych (terminali) 79
1.9.1. Opis działania 79
1.9.2. Promieniowanie wytwarzane przez telefony komórkowe 81

2. Charakterystyczne obszary pola promieniowania 85
2.1. Uwagi ogólne 85
2.2. Strefa daleka 87
2.2.1. Uwagi wprowadzające 87
2.2.2. Kryterium fazowe strefy dalekiej 88
2.2.3. Strefa daleka popularnych anten mikrofalowych 91
2.2.4. Strefa daleka a charakterystyka promieniowania anteny 92
2.3. Pole bliskie 95
2.3.1. Omówienie ogólne 95
2.3.2. Charakterystyka pola bliskiego anteny mikrofalowej 96
2.4. Uwarunkowania metrologiczne strefy dalekiej 97
2.5. Obszar przejściowy 98
2.6. Obszar przybliżenia Fresnela 100

3. Energia elektromagnetyczna 102
3.1. Podstawowe parametry pola elektromagnetycznego 102
3.2. Wektor Poyntinga 103
3.2.1. Zależności algebraiczne na wektor Poyntinga 103
3.2.2. Zespolony wektor Poyntinga 105
3.2.3. Strumień energii elementarnego dipola 107

4. Potencjały wektorowe i pole promieniowania apertury 112
4.1. Uwagi ogólne 112
4.2. Zastosowanie potencjałów elektrodynamicznych do wyznaczania pola anteny 113
4.3. Określenie postaci potencjału wektorowego 116
4.4. Wirtualne prądy magnetyczne 117
4.5. Pole apertury prostokątnej 118
4.6. Pole apertury w strefie dalekiej 121
4.7. Określenie wyrażeń na charakterystykę promieniowania 124
4.8. Wyrażenia na pole promieniowania wybranych anten 127
4.8.1. Pole promieniowania anteny półfalowej 127
4.8.2. Pole anteny z pobudzeniem 128
4.8.3. Impedancja falowa wokół anteny liniowej 132

5. Synteza charakterystyki promieniowania 134
5.1. Uwagi ogólne 134
5.2. Warunki istnienia rozwiązania i jego jednoznaczność w zagadnieniach syntezy 135
5.3. Rozwiązywanie zagadnień syntezy 138
5.3.1. Metoda przekształcenia Fouriera 138
5.3.2. Metoda fal elementarnych 140
5.4. Przybliżone metody rozwiązywania zagadnień syntezy 143
5.4.1. Ogólne omówienie problemu 143
5.4.2. Metoda Woodwarda 145
5.4.3. Zastosowanie metody Woodwarda do syntezy charakterystyk promieniowania 148
5.4.3.1. Przypadek charakterystyki sektorowej 148
5.4.3.2. Przypadek charakterystyki typu kosekans 149
5.4.4. Praktyczne obliczenia z zastosowaniem metody Woodwarda 150
5.4.4.1. Synteza charakterystyki promieniowania anteny telefonii komórkowej 150
5.4.4.2. Synteza charakterystyki promieniowania anteny radaru 153
5.4.5. Modyfikacje metody Woodwarda 155
5.4.5.1. Przesunięcie punktów próbkowania. 155
5.4.5.2. Uwzględnienie zależności fazowych charakterystyki promieniowania 157
5.4.5.3. Uwzględnienie punktów próbkowania w zakresie pozawidzialnym 159
5.4.6. Synteza charakterystyk promieniowania metodą fal nieortogonalnych 160
5.4.7. Charakterystyka mocy biernej w obliczeniach syntezy charakterystyki 166

6. Propagacja fal elektromagnetycznych 168
6.1. Wprowadzenie 168
6.2. Propagacja w wolnej przestrzeni ze źródła izotropowego 170
6.3. Pole anteny z zyskiem kierunkowym 171
6.4. Odbicie fali od powierzchni ziemi 174
6.4.1. Uwagi ogólne 174
6.4.2. Odbicie fali na granicy ośrodków 174
6.4.3. Pole wypadkowe dla polaryzacji poziomej 176
6.4.4. Pole wypadkowe dla polaryzacji pionowej 177
6.4.5. Uproszczony wzór interferencyjny 178
6.5. Modele propagacyjne 179
6.5.1. Uwagi ogólne 179
6.5.2. Specyfika propagacji w terenie zurbanizowanym 181
6.5.3. Współczynnik tłumienności trasy 182
6.5.4. Propagacja w wolnej przestrzeni 182
6.5.5. Wzór Wwiedeńskiego 184
6.5.6. Model Okumury-Haty 186
6.5.7. Model Ikegami 189
6.5.8. Model propagacyjny JTC 190
6.6. Promieniowanie anten aperturowych 191
6.6.1. Zasada dualizmu 191
6.6.2. Rozkład promieniowania na podstawie zadanych pól na aperturze 193
6.6.3. Rozkład promieniowania na podstawie zadanych prądów 199
6.6.3.1. Ogólne przedstawienie problemu 199
6.6.3.2. Zależności matematyczne dla polaryzacji pionowej 200
6.6.3.3. Warunki stosowalności potencjałów wektorowych 204
6.6.3.4. Pole elektromagnetyczne anteny radaru AVIA 206
6.6.3.5. Zasięgi pola elektrycznego radaru trójwspółrzędnego 208
6.6.3.6. Pole anten sektorowych telefonii komórkowej 211
6.6.3.7. Zasięgi dopuszczalnych wartości natężenia pola elektrycznego wokół anten telefonii komórkowej 214
6.6.3.8. Optymalna lokalizacja anten telefonii komórkowej na dachach budynków 217
6.6.3.9. Obszary ponadnormatywnego oddziaływania anten systemów DCS oraz UMTS 219
6.7. Uwarunkowania metrologiczne stosowania mierników gęstości mocy w pobliżu anten 221
6.7.1. Przedstawienie problemu 221
6.7.2. Impedancja pola elektromagnetycznego 222
6.7.3. Błędy pomiarów gęstości mocy w obszarze przejściowym 223

7. Prawna ochrona zdrowia ludzi w polach elektromagnetycznych
7.1. Wprowadzenie
7.2. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych z obiektami biologicznymi
7.3. Efekt termiczny
7.4. Efekty nietermiczne
7.5. Krajowe dopuszczalne wartości natężenia pól elektromagnetycznych
7.5.1. Koncepcja ustalania dopuszczalnych norm na pola elektromagnetyczne w Polsce
7.5.2. Ochrona pracowników przed działaniem pól elektromagnetycznych
7.5.3. Ochrona ludzi i środowiska przed działaniem pól elektromagnetycznych
7.6. Ochrona przed elektromagnetycznymi polarni impulsowymi
7.6.1. Charakterystyka pól elektromagnetycznych modulowanych impulsowo
7.6.2. Uwarunkowania biofizyczne oraz limity dopuszczalnych wartości pola w impulsie
7.7. Ochrona zdrowia ludzi w polach elektromagnetycznych w Unii Europejskiej
7.7.1. Informacje wprowadzające
7.7.2. Ochrona populacji generalnej w polach elektromagnetycznych
7.7.3. Ochrona pracowników w polach elektromagnetycznych
7.7.4. Ochrona przed polami impulsowymi
7.8. Porównanie przepisów ochrony zdrowia ludzi w polach elektromagnetycznych w Polsce i proponowanych przez Unię Europejską

Dodatek 1. Charakterystyka promieniowania anteny i płaszczyzny charakterystyki
Dodatek 2. Zysk energetyczny anteny
Dodatek 3. Równoważna moc promieniowana izotropowo
Dodatek 4. Powierzchnia skuteczna i długość skuteczna anten
Dodatek 5. Polaryzacja fali elektromagnetycznej
Dodatek 6. Przyrost energii absorbowanej — SAR

Literatura
Skorowidz

 

Książka na temat anten mikrofalowych - polecamy!


ANTENY O STEROWANEJ WIĄZCE W TECHNICE RADAROWEJ


ANTENY O STEROWANEJ WIĄZCE W TECHNICE RADAROWEJ
Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

W książce przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu anten o sterowanej wiązce realizowanych na powierzchniach płaskich i cylindrycznych. Omówiono podstawowe problemy teorii i praktyki tworzenia szyków antenowych i ich elementów składowych, takich jak: promienniki elementarne, szerokopasmowe sprzęgacze, przesuwniki fazy oraz skrzyżowania linii mikropaskowych.

SIECI TELEKOMUNIKACYJNE


SIECI TELEKOMUNIKACYJNE
Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Książka opisuje różnego rodzaju sieci telekomunikacyjne, od historycznej, ale jeszcze funkcjonującej sieci telefonicznej, po najnowsze sieci pakietowe (jaką jest Internet), czy sieci optyczne. Podręcznik ma umożliwić zaznajomienie się z podstawowymi zasadami funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych.

Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Ocena
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Książki, instrukcje i poradniki do Alfy Książki, instrukcje i poradniki do Audi Książki, instrukcje i poradniki do BMW Książki, instrukcje i poradniki do Chryslera Książki, instrukcje i poradniki do Citroena Książki, instrukcje i poradniki do Fiata Książki, instrukcje i poradniki do Forda Książki, instrukcje i poradniki do FSO Książki, instrukcje i poradniki do Hondy Książki, instrukcje i poradniki do Hyundai Książki, instrukcje i poradniki do Jeepa Książki, instrukcje i poradniki do Lady Książki, instrukcje i poradniki do samochodów marki Lancia Książki, instrukcje i poradniki do Land Rovera Książki, instrukcje i poradniki do Mazdy Książki, instrukcje i poradniki do Mercedesa Książki, instrukcje i poradniki do Mitsubishi Książki, instrukcje i poradniki do Nissana Książki, instrukcje i poradniki do Opla Książki, instrukcje i poradniki do Peugeota Książki, instrukcje i poradniki do Renault Książki, instrukcje i poradniki do Saaba Książki, instrukcje i poradniki do Seata Książki, instrukcje i poradniki do Skody Książki, instrukcje i poradniki do Suzuki Książki, instrukcje i poradniki do Toyoty Książki, instrukcje i poradniki do Vauxhall Książki, instrukcje i poradniki do Volvo Książki, instrukcje i poradniki do Volkswagena
obsługujemy szybkie e-przelewy Znajdź nas na Allegro.pl Motohelp na Facebooku Znajdź nas na Twitter.com Motohelp na Blip.pl Bądź na bieżąco! Kanał RSS
© MOTOHELP. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Oprogramowanie KQS.store | Realizacja: sucro.pl