• NOWOŚĆ
  • Promocja -9%

UTRZYMANIE I PRZEGLĄD UŻYTKOWANYCH MOSTÓW

Budowa i utrzymanie mostów Opisano zagadnienia związane z utrzymaniem poszczególnych elementów obiektów mostowych (nawierzchni i elementów wyposażenia, przestrzeni podmostowej oraz podpór przęseł mostów stalowych i betonowych) Jestem na allegro

Dostępna ilość:

Realizacja zamówienia:

Wysyłka w ciągu 24h

Cena: 99,38 zł 109,00

Dodaj do ulubionych

Koszt wysyłki od: 14,00 zł

  • Wysyłka GRATIS

    Zrob zakupy za 275,00 zł a wysyłkę masz GRATIS

  • Dostawa do krajów EU

    Paczki wysyłamy również do krajów Unii Europejskiej

Opis

Budowa i utrzymanie mostów. Wymagania techniczne, badania, naprawy

Podręcznik akademicki omawiający zagadnienia związane z budową i utrzymaniem mostów


W publikacji przedstawiono


badania dotyczące realizacji konstrukcji oraz odbioru obiektów mostowych,
organizacji przeglądów użytkowych mostów.
 

Omówiono zagadnienia związane z utrzymaniem poszczególnych elementów obiektów mostowych 

nawierzchni i elementów wyposażenia,
przestrzeni podmostowej
podpór przęseł mostów stalowych i betonowych
 
Podano informacje na temat najnowszych technologii budowy, badań i materiałów stosowanych do budowy i naprawy mostów. W czwartym wydaniu uwzględniono zmiany dotyczące obowiązujących przepisów i norm.
 
Odbiorcy: studenci wydziałów budowlanych wyższych uczelni, inżynierowie i technicy zajmujący się budownictwem komunikacyjnym i mostownictwem oraz budownictwem ogólnym, przemysłowym i hydrotechnicznym.
 
 
Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich

Spis treści

Spis treści
Przedmowa 10
1. Wstęp 11
2. Wymagania ogólne wykonania i odbioru obiektów mostowych 19
2.1. Przebieg procesu inwestycyjnego 19
2.2. Zasady organizacji i przeprowadzania przetargów 23
2.3. Uczestnicy procesu budowlanego 26
2.4. Elementy organizacyjno-prawne procesu budowlanego 28
2.5. Kontrola jakości 30
3. Wymagania techniczne i kontrola jakości robót w procesie budowy mostów 32
3.1. Prace przygotowawcze na terenie budowy 32
3.2. Roboty ziemne, budowa fundamentów i podpór 33
3.3. Badania wyrobów budowlanych 41
3.3.1. Uwagi ogólne 41
3.3.2. Beton zwykły 42
3.3.2.1. Wprowadzenie 42
3.3.2.2. Wymagania dla betonu zwykłego według PN-S-10040;1999 [N65] oraz [N237] i [N238] 44
3.3.2.2.1. Wymagane właściwości betonu 44
3.3.2.2.2. Wymagania dotyczące składników mieszanek betonowych 45
3.3.2.2.3. Wymagania dotyczące mieszanki betonowej, transportu, układania i pielęgnacji betonu 48
3.3.2.2.4. Kontrola procesu produkcji i właściwości mieszanki betonowej oraz betonu 55
3.3.2.3. Wymagania dla betonu zwykłego według PN-EN206-1 [N99] 55
3.3.2.3.1. Wymagania dotyczące jakości betonu 55
3.3.2.3.2. Wymagania dotyczące składników mieszanek betonowych 58
3.3.2.3.3. Wymagania dotyczące procesów technologicznych 61
3.3.2.3.4. Badania kontrolne i ocena jakości betonu 65
3.3.3. Betony samozagęszczalne 66
3.3.4. Betony wysokiej wytrzymałości (BWW) 67
3.3.5. Betony na cementach hutniczych 67
3.3.6. Zaprawy 68
3.3.7. Stale 70
3.3.8. Drewno 78
3.3.9. Materiały kompozytowe 78
3.3.10. Inne materiały i wyroby 80
3.4. Wymagania i badania związane z budową przęseł stalowych 84
3.4.1. Wykonanie konstrukcji stalowej w wytwórni 85
3.4.2. Badanie konstrukcji stalowej w czasie transportu i montażu 105
3.5. Wymagania i badania związane z budową przęseł z betonu
(na podstawie PN-S-10040: 1999) [N65] 108
3.6. Wymagania i badania związane z budową mostów zespolonych 124
3.7. Wymagania i badania związane z budową mostów drewnianych 126
3.8. Kontrola robót dotycząca wyposażenia mostów 127
4. Badania odbiorcze obiektów mostowych po zakończeniu budowy 129
4.1. Badania po zakończeniu budowy. Cel badań 129
4.2. Próbne obciążenie 130
4.2.1. Cel próbnych obciążeń 130
4.2.2. Projekt próbnego obciążenia 133
4.2.3. Badania pod próbnym obciążeniem statycznym 134
4.2.4. Badania pod próbnym obciążeniem dynamicznym 159
4.3. Typowe błędy badań doświadczalnych 173
4.4. Zasady odbioru końcowego 174

5. Utrzymanie i przeglądy użytkowanych mostów

Organizacja służb utrzymaniowych i organizacja przeglądów
Dokumentacja obiektów mostowych 
Zasady wykonywania badań i przeglądów
Podstawowy sprzęt do badań mostów
Nośność użytkowa obiektów 
Trwałość obiektów mostowych

6. Utrzymanie pomostów i elementów wyposażenia mostów 211
6.1. Nawierzchnia mostów i inne elementy wyposażenia a warunki utrzymania. Uwagi ogólne 211
6.2. Nawierzchnie mostów drogowych 213
6.2.1. Przyczyny niszczenia nawierzchni na mostach 213
6.2.2. Ocena stanu technicznego nawierzchni 217
6.2.3. Uszkodzenia nawierzchni na mostach drogowych i sposoby naprawy 219
6.2.3.1. Nawierzchnie z elementów drobnowymiarowych 219
6.2.3.2. Nawierzchnie bitumiczne 220
6.2.3.3. Nawierzchnie drewniane 228
6.3. Nawierzchnia mostów kolejowych 230
6.3.1. Typy nawierzchni kolejowej a warunki utrzymania 230
6.3.2. Tor na mostach. Wymagania ogólne 231
6.3.3. Przyrządy wyrównawcze 233
6.3.4. Urządzenia zabezpieczające pociągi w razie wykolejenia 234
6.3.5. Utrzymanie nawierzchni na moście w zależności od typu 236
6.3.5.1. Pomost typu zamkniętego 236
6.3.5.2. Pomost typu otwartego 244
6.4. Izolacja pomostów 247
6.4.1. Stan izolacji a trwałość mostu 247
6.4.2. Wymagane właściwości podłoża 248
6.4.3. Wymagane właściwości warstw izolacyjnych 252
6.4.4. Rodzaje materiałów hydroizolacyjnych 254
6.4.5. Zasady układania izolacji 262
6.4.6. Lokalne naprawy izolacji 267
6.5. Odwodnienie pomostów 268
6.5.1. Mosty drogowe 268
6.5.2. Mosty kolejowe 271
6.6. Dylatacje 272
6.6.1. Dylatacje mostów drogowych 272
6.6.2. Dylatacje mostów kolejowych 284
6.7. Bariery ochronne i poręcze 285
6.8. Urządzenia obce na mostach 286
6.9. Bezpieczeństwo pożarowe 288
7. Utrzymanie przestrzeni podmostowej oraz podpór 290
7.1. Utrzymanie przestrzeni podmostowej w obszarze rzeki i jej zalewów 290
7.1.1. Obserwacje stanu koryta rzeki i podwodnych części podpór 290
7.1.2. Obserwacje zjawisk hydrologicznych w rzece 292
7.1.3. Zabezpieczenie obiektów mostowych przed niszczącym działaniem wód powodziowych i kry lodowej 293
7.1.4. Zabezpieczenie filarów mostów 295
7.1.5. Zabezpieczenie stożków przy przyczółkach oraz nasypów na dojazdach 301
7.1.6. Budowle regulacyjne. Wały kierujące 311
7.2. Utrzymanie przestrzeni podmostowej pod wiaduktami 315
7.3. Utrzymanie podpór 320
7.3.1. Ogólne zasady utrzymania podpór 320
7.3.2. Ocena stanu technicznego podpory 321
7.4. Niektóre sposoby naprawy uszkodzonych podpór 330
7.4.1. Naprawa fugowania podpór ceglanych i kamiennych (lub licówki) 330
7.4.2. Naprawa uszkodzonej powierzchni podpory 331
7.4.3. Naprawa zarysowanych korpusów podpór 333
7.4.4. Uszczelnianie gruntu 334
7.4.5. Podniesienie nośności fundamentu 335
8. Utrzymanie przęseł mostów stalowych 340
8.1. Utrzymanie konstrukcji stalowych 340
8.1.1. Charakterystyka uszkodzeń, przyczyny ich powstawania i zapobieganie 340
8.1.2. Zasady podnoszenia trwałości mostu na etapie projektowania 345
8.2. Korozja mostów stalowych 348
8.2.1. Uwagi ogólne 348
8.2.2. Rodzaje korozji, podział techniczny 353
8.2.3. Podatność na korozję w zależności od kształtu 359
8.3. Zabezpieczenia antykorozyjne 360
8.3.1. Uwagi ogólne 360
8.3.2. Metody zabezpieczenia konstrukcji przed korozją 362
8.3.3. Projekt zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 371
8.3.4. Oczyszczanie powierzchni 373
8.3.5. Powłoki antykorozyjne i metody ich nakładania 381
8.3.5.1. Powłoki metaliczne 381
8.3.5.2. Powłoki malarskie 389
8.3.5.3. Wymalowania referencyjne 393
8.3.5.4. Powłoki ochronne lin 393
8.3.6. Dozór oraz kontrola prac i pokryć antykorozyjnych 394
8.3.7. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego 400
8.4. Uszkodzenia połączeń nitowanych 406
8.5. Odporność mostu na obciążenia zmienne 408
8.5.1. Podstawowe informacje dotyczące zmęczenia 408
8.5.2. Pękanie stali 411
8.5.3. Przyczyny powstawania rys i pęknięć 412
8.5.4. Wykrywanie rys i pęknięć 413
8.5.5. Lokalizacja najczęściej występujących pęknięć zmęczeniowych i ich klasyfikacja 414
8.6. Spawalność stali 420
8.7. Mosty ze stali zgrzewnej i wczesnych stali zlewnych 423
8.7.1. Charakterystyka stali zgrzewnych i zlewnych 424
8.7.2. Starzenie jako proces zmieniający właściwości stali 428
8.7.3. Naprężenia dopuszczalne (wytrzymałość obliczeniowa) dla stali zgrzewnych i starych stali zlewnych 428
8.8. Niektóre metody usuwania uszkodzeń mostów stalowych 431
8.8.1. Ogólne uwarunkowania wykonywania napraw konstrukcji stalowej 431
8.8.2. Prostowanie elementów 432
8.8.3. Sposoby doraźnego usuwania skutków pęknięć 438
9. Utrzymanie przęseł mostów betonowych 441
9.1. Charakterystyka uszkodzeń, przyczyny ich powstawania i zapobieganie 441
9.2. Korozja mostów betonowych 446
9.2.1. Uwagi ogólne 446
9.2.2. Korozja betonu 448
9.2.2.1. Ogólna charakterystyka korozji betonu 448
9.2.2.2. Typy korozji betonu w mostach 450
9.2.2.3. Klasyfikacja środowisk korozyjnych 454
9.2.2.4. Wpływ wybranych czynników na korozję betonu 458
9.2.2.5. Ocena stopnia skorodowania i przewidywane postępy korozji 466
9.2.3. Korozja żelbetu i konstrukcji sprężonych 467
9.2.3.1. Korozyjne niszczenie konstrukcji zbrojonych. Czas życia
konstrukcji 467
9.2.3.2. Czynniki mające wpływ na tempo korozji stali w betonie 472
9.2.3.3. Zabezpieczenie stali zbrojeniowej przed korozją. Inhibitory korozji 491
9.2.3.4. Badanie zbrojenia w konstrukcjach betonowych 501
9.2.3.5. Określenie rodzaju stali zbrojeniowej i wytrzymałości na podstawie odkrywek 506
9.2.3.6. Wykrywanie korodującego zbrojenia w mostach betonowych 510
9.3. Ochrona przed korozją konstrukcji betonowych 515
9.3.1. Uwagi ogólne 515
9.3.2. Zabezpieczenie powierzchniowe konstrukcji 522
9.3.3. Wybrane sposoby zabezpieczeń powierzchniowych 528
9.3.3.1. Impregnacja betonu materiałami obojętnymi 528
9.3.3.2. Impregnacja materiałami reaktywnymi 532
9.4. Sposób wykonywania zabezpieczenia powierzchniowego 533
9.5. Ocena stanu zabezpieczeń powierzchniowych 534
9.6. Uszkodzenia struktury betonu 536
9.6.1. Charakterystyka uszkodzeń struktury betonu 536
9.6.2. Metody wykrywania niektórych uszkodzeń struktury betonu 536
9.6.3. Rysy w konstrukcjach betonowych. Klasyfikacja 540
9.7. Niektóre metody usuwania uszkodzeń mostów betonowych 550
9.7.1. Materiały do napraw uszkodzeń mostów betonowych i warunki ich stosowania 550
9.7.2. Przygotowanie podłoża 564
9.7.3. Iniekcje 578
9.7.4. Torkretowanie 588
9.7.4.1. Metody torkretowania 588
9.7.4.2. Materiały 590
9.7.4.3. Technologia 592
9.7.4.4. Właściwości betonu nałożonego metodą torkretowania 596
9.7.4.5. Badania jakości torkretu 596
9.7.4.6. Nowe materiały stosowane do torkretu 597
Literatura 600
 

Zapytaj o ten produkt

Przepisz kod z obrazka

weryfikator