• Promocja -8%

POKŁADOWE SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE SAMOCHODÓW I UKŁADY OCZYSZCZANIA SPALIN

Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów,  książka zawiera miedzy innymi informacje : składniki spalin silnikowych, przebieg procesu spalania i emisja silników o zapłonie iskrowym oraz samoczynnym, katalityczne reaktory spalin, regulacja składu mieszanki palnej i czujniki tlenu, filtry cząstek stałych, system diagnostyki pokładowej OBD.

Dostępna ilość:

Realizacja zamówienia:

Wysyłka w ciągu 24h

Cena: 72,38 zł 79,00

Dodaj do ulubionych

Koszt wysyłki od: 7,00 zł

  • Wysyłka GRATIS

    Zrob zakupy za 275,00 zł a wysyłkę masz GRATIS

  • Dostawa do krajów EU

    Paczki wysyłamy również do krajów Unii Europejskiej

Opis

UKŁADY OCZYSZCZANIA SPALIN I POKŁADOWE SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE SAMOCHODÓW

Ustawodawstwo dotyczące emisji spalin. Składniki spalin silnikowych. Przebieg procesu spalania i emisja silników o zapłonie iskrowym oraz samoczynnym. Katalityczne reaktory spalin. Regulacja składu mieszanki palnej i czujniki tlenu. Filtry cząstek stałych. System diagnostyki pokładowej OBD.
 
W książce opisano budowę, działanie i sposoby sprawdzania układów oczyszczania spalin stosowanych we współczesnych pojazdach samochodowych. Omówiono przebieg procesu spalania oraz problemy emisji silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Przedstawiono rodzaje stosowanych współcześnie katalitycznych reaktorów spalin i filtrów cząstek stałych. Wiele miejsca poświęcono systemom diagnostycznym OBD oraz kontroli emisji spalin w pojazdach z systemem OBD. Zamieszczono wyciągi z przepisów europejskich dotyczących ograniczania emisji w pojazdach, a także wykaz kodów usterek według SAE J2012 oraz ISO 15 031-6.
 
Odbiorcy książki: pracownicy warsztatów, stacji obsługi i stacji kontroli pojazdów (technicy, kierownicy serwisów, inżynierowie mechanicy i mechatronicy), studenci wydziałów mechanicznych o kierunku samochodowym i mechatronicznym, uczniowie techników samochodowych mechanicznych i mechatronicznych oraz użytkownicy samochodów o pewnym przygotowaniu technicznym zainteresowani zagadnieniami diagnostyki pokładowej i oczyszczania spalin.

Spis treści

Spis treści:
 

PRZEDMOWA

WPROWADZENIE

WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW

 

ROZWÓJ TECHNIKI SILNIKOWEJ

Porównanie silników z okresu 90 lat rozwoju
Możliwości współczesnych silników i ich układów sterowania
 

USTAWODAWSTWO DOTYCZĄCE EMISJI SPALIN

2.1. Ustawodawstwo światowe w zakresie toksyczności spalin
2.2. Europejskie normy emisji spalin
2.3. Plan czasowy wprowadzania nonny Euro 4 i kolejnych
2.4. Europejski cykl jezdny NEDC w badaniach homologacyjnych
2.4.1. Określenie emisji przez parowanie
2.4.2. Badanie emisji metodą CYS
Opis metody CYS
Analizatory spalin typu Fill
Analizatory spalin typu NDIR
Metoda pomiaru stężenia tlenu
Pomiar emisji cząstek stałych
2.5. Dobrowolne zobowiązania własne przedstawicieli przemysłu motoryzacyjnego odnośnie do zmniejszenia zużycia paliwa i emisji CO2
 

SKŁADNIKI SPALIN SILNIKOWYCH 

Substancje szkodliwe i toksyczne
Tlenek węgla CO
Węglowodory HC
Tlenki azotu NOx
Tlenki siarki SOx
Siarkowodór H2S
Amoniak NH3
Sadza i cząstki stałe
Pył drobnocząstkowy
Dymienie niebieskie i białe
Dwutlenek węgla CO2
 
PRZEBIEG PROCESU SPALANIA I EMISJA SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM

4.1. Wymagania ogólne 62
4.2. Skład mieszanki palnej 63
4.3. Skład mieszanki palnej a emisja silników o zapłonie iskrowym  64
4.4. Rozwiązania konstrukcyjne stosowane w celu ograniczenia emisji  68
 
PRZEBIEG PROCESU SPALANIA I EMISJA SILNIKÓW O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM 
5.1. Proces spalania w silniku o zapłonie samoczynnym  73
5.2. Kanał dolotowy zawirowujący i ruch powietrza w cylindrze  76
5.3. Przebieg procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym  78
5.3.1. Czynniki wpływające na opóźnienie samozapłonu  79
5.3.2. Tworzenie mieszanki i spalanie w silniku o zapłonie samoczynnym  81
5.3.3. Pilotująca dawka paliwa we współczesnych silnikach o zapłonie samoczynnym  84
5.3.4. Adaptacja wtrysku we współczesnych silnikach o zapłonie samoczynnym  87
5.4. Skład mieszanki palnej a emisja silników o zapłonie samoczynnym  89
5.5. Rozwiązania konstrukcyjne stosowane w celu ograniczenia emisji i zadymienia spalin 91
I5.6. Przyszłościowe rozwiązania techniczne  93
5.6.1. Wtrysk bezpośredni piezokwarcowy  93
5.6.2. Nowe systemy spalania z bezpośrednim wtryskiem benzyny  96
5.6.3. Przyszłościowe układy wtryskowe silników o zapłonie samoczynnym  99
 
KATALITYCZNE REAKTORY SPALIN 
6.1. Podstawowe typy reaktorów katalitycznych  103
6.2. Budowa reaktorów katalitycznych  105
6.2.1. Porównanie reaktorów z nośnikiem ceramicznym i metalowym  107
6.2.2. Zasoby metali szlachetnych - surowców do produkcji reaktorów katalitycznych  109
6.2.3. Procesy chemiczne zachodzące w reaktorze katalitycznym  110
6.2.4. Stopień konwersji reaktora katalitycznego 111
6.3. Eksploatacja samochodu z reaktorem katalitycznym  112
6.4. Reaktory katalityczne do silników o zapłonie iskrowym  114
6.4.1. Utleniający reaktor katalityczny  114
6.4.2. Reaktor katalityczny potrójnego działania  115
6.4.3. Wymagania w stosunku do reaktorów nowych koncepcji  116
6.4.4. Reaktory katalityczne zintegrowane z kolektorem wylotowym  118
6.4.5. Układy ze zmienną drogą przepływu spalin typu bypass  119
6.4.6. Reaktory katalityczne ogrzewane elektrycznie  120
6.4.7. Reaktory katalityczne adsorpcyjne - SCR   121
6.4.8. Reaktory katalityczne redukujące o działaniu ciągłym  123
6.4.9. Reaktory katalityczne redukujące o działaniu cyklicznym  124
6.5. Reaktory katalityczne do silników o zapłonie samoczynnym  126
6.5.1. Reaktor katalityczny utleniający  126
6.5.2. Reaktor katalityczny typu SCR  127
6.5.3. Inne układy oczyszczania spalin silników o zapłonie samoczynnym  131
 
REGULACJA SKLADU MIESZANKI PALNEJ I CZUJNIKI TLENU 
7.1. Napięciowy czujnik cyrkonowy  135
7.2. Rezystancyjny czujnik na bazie dwutlenku tytanu  137
7.3. Szerokopasmowy czujnik tlenu LSU   138
7.4. Czujnik stężenia tlenków azotu - czujnik dwukomorowy  141
7.5. Diagnozowanie czujników tlenu  142
 
FILTRY CZĄSTEK STAŁYCH
8.1. Filtry cząstek stałych w samochodach osobowych z silnikami o zapłonie samoczynnym 152
8.1.1. Filtr cząstek stałych FAP – Peugeot  154
8.1.2. Kieszeniowy filtr cząstek stałych typu Bosch   156
8.1.3. Układy filtracji cząstek stałych stosowane w samochodach VW i Audi  157
8.1.4. Filtr cząstek stałych BMW  159
8.1.5. System D-CAT firmy Toyota  161
8.2. Filtry cząstek stałych w pojazdach użytkowych  164
8.2.1. System CRT 165
8.2.2. System SCR-AC 167
8.2.3. Przyszłościowe kompleksowe układy oczyszczania spalin silników o zapłonie samoczynnym 168
8.3. Oczyszczanie i regeneracja filtrów cząstek stałych  169
8.3.1. Porównanie temperatur spalin różnych systemów  169
8.3.2. Samooczyszczanie się filtrów  171
8.3.3. Określanie stopnia zanieczyszczenia filtra  171
8.3.4. Kontrolka zanieczyszczenia filtra i eksploatacja samochodu na krótkich odcinkach 174
8.3.5. Eksploatacja samochodu z filtrem cząstek stałych  175
8.3.6. Montaż filtrów cząstek stałych w samochodach znajdujących się w eksploatacji i uwarunkowania podatkowe  176
 
SYSTEM DIAGNOSTYKI POKŁADOWEJ OBD 
9.1. Historia systemów OBD I oraz OBD II   181
9.2. Zadania systemów OBD 183
9.2.1. Wymagania ogólne 185
9.2.2. Ochrona przed ingerencją osób nieuprawnionych  188
9.2.3. Procedura rozpoznawania i zapisywania usterek  189
9.2.4. Warunki wyłączenia systemu OBD  193
9.2.5. Standardowe złącze diagnostyczne systemu OBD   194
9.2.6. Procedura komunikacji z systemem OBD  195
9.3. Sposób oznaczania usterek w systemie OBD  198
9.3.1. Informacje zawarte w ramce zamrożonej  201
9.3.2. Kod gotowości systemu OBD   202
9.4. Zakres funkcji kontrolnych systemu OBD   206
 
SYSTEM OBD SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM 
10.1. Konfiguracja systemu OBD
10.2. Rozpoznawanie wypadania zapłonów
10.2.1. Analiza chwilowej prędkości obrotowej
10.2.2. Analiza chwilowego momentu obrotowego
10.3. Monitorowanie działania reaktora katalitycznego
10.4. Monitorowanie działania czujników tlenu
10.4.1. Diagnozowanie czujnika zamontowanego przed reaktorem katalitycznym
10.4.2. Diagnozowanie czujnika zamontowanego za reaktorem katalitycznym
10.4.3. Diagnozowanie układu ogrzewania czujnika tlenu
10.4.4. Diagnozowanie szerokopasmowego czujnika tlenu
10.5. Monitorowanie układu recyrkulacji spalin
10.6. Monitorowanie układu odprowadzania par paliwa
10.7. Monitorowanie układu powietrza dodatkowego
10.8. Monitorowanie układu paliwowego
10.9. Adaptacja układu regulacji składu mieszanki
10.10. Monitorowanie elektronicznego pedału gazu
10.11. Diagnozowanie termostatu
10.12. Monitorowanie sieci transmisji danych CAN
10.13. Monitorowanie działania innych układów oraz czujników
10.13.1. Monitorowanie ciśnienia doładowania
10.13.2. Monitorowanie sygnału prędkości pojazdu
10.13.3. Monitorowanie przepływomierza powietrza
10.13.4. Monitorowanie czujników położenia pedału hamulca i sprzęgła
10.13.5. Monitorowanie układu rozrządu
 
SYSTEMY OBD SILNIKÓW O ZAPŁONIE  SAMOCZYNNYM 
11.1. Monitorowane układy i czujniki
11.2. Rozpoznawanie wypadania zapłonów
11.3. Odchyłki regulacji kąta początku wtrysku
11.4. Monitorowanie układu recyrkulacji spalin
11.4.1. Odchyłki regulacji pneumatycznego zaworu recyrkulacji spalin
11.4.2. Odchyłki regulacji elektrycznego zaworu recyrkulacji spalin
11.5. Odchyłki regulacji ciśnienia doładowania
11.6. Układ wstępnego podgrzewania komory spalania ze świecami żarowymi
11.7. Monitorowanie działania innych układów oraz czujników
11.7.1. Diagnozowanie usterek sieci transmisji danych CAN
11.7.2. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
11.7.3. Czujnik temperatury paliwa
11.7.4. Przepływomierz powietrza
11.7.5. Czujnik tlenu i układ ogrzewania czujnika
11.7.6. Sygnał prędkości pojazdu
11.8. Monitorowanie filtra cząstek stałych
11.8.1. Czujniki ciśnienia i temperatury przed oraz za filtrem
11.8.2. Czujnik temperatury przed turbiną
11.8.3. Czujnik tlenu i przepływomierz powietrza
11.8.4. Kontrolka filtra cząstek stałych
11.8.5. Monitorowanie systemów filtracji cząstek stałych z dodatkowymi płynami
11.9. Czujniki cząstek stałych do kontroli procesu spalania lub filtra cząstek stałych
 
ZADANIA TECHNICZNE W PROCESIE REALIZACJI URZĘDOWYCH STANDARDÓW DIAGNOSTYCZNYCH 
12.1. Organizacja czasowa realizacji funkcji diagnostycznych
12.2. Uwzględnienie zróżnicowanych wersji samochodów
12.3. Uwzględnienie przyszłościowych sposobów oczyszczania spalin
12.4. Dostosowanie funkcji diagnostycznych do specyfiki nowych silników
 
PODSTAWOWE WARUNKI KONIECZNE DLA PRZEPROWADZENIA DIAGNOZY USTEREK OBD 
 
KONTROLA EMISJI SPALIN W POJAZDACH Z SYSTEMEM OBD 
14.1. Kontrola wzrokowa elementów emisyjnych 
14.2. Oprogramowanie do kontroli emisji spalin pojazdów z systemem OBD 
14.3. Urzędowa kontrola emisji spalin w pojazdach z silnikiem o zapłonie iskrowym z systemem OBD
14.4. Protokół z badania pojazdu z systemem OBD  
14.5. Problemy związane z badaniami pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym z systemem OBD  
 
Indywidualne trudności diagnostyczne związane z wybranymi samochodami
Procedura zastępcza dla silników samochodów Volkswagen
14.6. Urzędowa kontrola emisji spalin w pojazdach z silnikiem o zapłonie samoczynnym z systemem OBD
14.7. Protokół z badania pojazdu z systemem D-OBD
 
OBD III, OBM I PRZYSZŁOŚCIOWE WYMAGANIA 
 
WYCIĄG Z USTAWODAWSTWA EUROPEJSKIEGO DOTYCZĄCEGO OBD
Wyciąg z regulaminu 98/69/EG Parlamentu Europejskiego z dnia 13.10.1998 roku w sprawie sposobów zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez emisję związaną z eksploatacją pojazdów i w sprawie zmiany regulaminu 70/220/EWG 
Dyrektywa 1999/102/EG, z dnia 15.12.1999 roku, w sprawie wynikających z postępu technicznego zmian w dyrektywie 70/220/EWG, dotyczącej środków zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego przez emisję związaną z eksploatacją pojazdów 
 
DODATEK: LISTA KODÓW USTEREK STOSOWANYCH W SYSTEMIE OBD, ZGODNIE SAE J2012 I ISO 15 031-6 
 
DODATEK DO WYDANIA POLSKIEGO 
LITERATURA 
SKOROWIDZ
 
Książka na temat układów oczyszczania spalin i pokładowych systemów diagnostycznych w samochodach - polecam zakup!

Zapytaj o ten produkt

Przepisz kod z obrazka

weryfikator